Co jsou Svatomartinská vína?

Co jsou Svatomartinská vína?

Svatomartinská vína jsou první vína ročníku, se kterými si podle tradice můžete přiťuknout poprvé na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin.

Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter.

Vína, která se prodávají pod společným označením Svatomartinské (logo svatého Martina na bílém koni) na etiketě, musí splňovat požadovaná kritéria.

Kvalitu a senzorické vlastnosti (barvu, aroma, chuť) musí každoročně schválit odborná komise. Až po tomto úspěšném hodnocení mohou vinaři dodávat na trh svá vína pod známkou Svatomartinské.

Láhve musí být také označeny společnými záklopkami či šroubovými uzávěry se značkou "Svatomartinské".

Pod značkou SVATOMARTINSKÉ lze vyrábět pouze vína raných odrůd:

* Bílé víno: Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský
* Červené víno: Modrý Portugal a Svatovavřinecké
* Růžové víno, klaret: Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké

Naše vinařské družstvo letos nabídne tři mladá vína:

* Müller Thurgau – Svatomartinské 2018
* Svatovavřinecké rosé  – Svatomartinské 2018
* Modrý Portugal – Svatomartinské 2018

Templářská svatomartinská vína jsou k objednání, od 11. 11. od 11:11 hod., ZDE

Tato svěží vína jsou připravena ve dvou řadách – GASTRO a RETAIL.

Řada templářských vín „retail“ má na etiketě zobrazen mj. plášť sv. Martina z Tours. Víte proč se spojuje sv. Martin právě s pláštěm a husou? Více o tom můžete nalézt níže na stránce.

Abyste se však u tohoto vína mohla vychutnat přirozená svěžest mladého vína, měla by se spotřebovat nejpozději do jara, poté víno může ztratit svoji výjimečnou chuť i svěžest.

TIP na recept

Dejte si ke Svatomartinskému nejen pečenou husu, ale také paštiku nebo tradiční bramborové placičky "přesňáky" maštěné sádlem. A nezapomeňte na sladký závěr v podobě jemných koláčků! 

Svatý Martin z Tours

Kdo to byl sv. Martin z Tours? Jaké skutky jej proslavili? Proč se stal svatým? A jakou soli v jeho životě sehrály husy?


Z dávných dob starověké Římské říše se vynořuje jméno sv. Martina, jednoho z nejznámějších a nejuctívanějších světců Evropy, jehož krátký životopis je napsán nejen pro milovníky Svatomartinského vína.

Narodil se kolem roku 316 v panonské Sabarii (dnešním Szombathely) – v Maďarsku. Jako voják římské armády proslul zejména legendárním skutkem lásky k bližnímu: jednoho mrazivého zimního večera jel Martin do vojenského tábora v Amiensu – v Galii (tehdejší název dnešní Francie). U městské brány ho oslovil nuzně oděný žebrák, který prosil o almužnu. Nemaje u sebe nic, čím by ho obdaroval, rozdělil mečem svůj důstojnický plášť a polovinu dal chudákovi třesoucímu se zimou. Po odchodu z armády se nechal pokřtít, stal se knězem, začal hlásat ideje křesťanství a zakládal farnosti a kláštery. Při jedné pastorační cestě sv. Martin zemřel 8. listopadu 397 v Candes ve věku 81 let. Pohřben byl o 3 dny později, a tak se stal 11. listopad dnem slavení Martinova svátku.

Více o této význačné evropské osobnosti, která spoluvytvářela duchovní základy Evropy, včetně toho, proč se spojuje s husou najde ZDE.

 

 

18

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme, pokud vám ještě nebylo 18 let, doporučte naše stránky rodičům.