Nešťastný pátek třináctého

Nešťastný pátek třináctého

Den kdy vznikaly legendy a umírali rytíři, pátek třináctého.

Nešťastný pátek třináctého

 

Jistě slýcháváte o pátku třináctého, o smolném dni, kdy je lepší nevytahovat paty z domu. Víte  však odkud se tato pověra vzala?

Jedna z teorií vzniku tohoto lidového pořekadla se spojuje s 13. říjnem 1307. Tento den je v historii významný spíše kvůli troufalosti, drzosti a vypočítavosti, na kterou nebyli připraveni dokonce ani samotní templáři.

Templářský řád postihl krutý konec. Pod tlakem francouzského krále Filipa IVSličného ho rozprášil papež Klement V.  A kdy k tomu došlo? Ráno v pátek 13. října 1307.

Právě v pátek 13. října 1307 začalo hromadné zatýkání templářských rytířů, jejich postupná likvidace a zabavování majetku řádu. Říká se, že král Filip IV. měl u templářů značné dluhy, navíc se bál jejich stále rostoucí moci a vlivu.

Během necelých dvou století své existence ušli templáři dlouhou cestu. Z chudých rytířů, jejichž úkolem byla ochrana poutníků přicházejících navštívit svatá místa, se stali zejména geniální bankéři s obrovským vlivem a bohatstvím. Vytvořili "stát ve státě", což nemohl francouzský král Filip IV. připustit.

Na pět tisíc templářů bylo uvězněno a jejich majetek zabaven ve prospěch krále. Byli obviněni z hereze, sodomie a dalších zločinů a mnozí z nich zlomeni útrpným právem vinu přiznali.

Po oficiálním ZRUŠENÍ ŘÁDU byl 18. března 1314 poslední velmistr řádu, francouzský šlechtic Jacques de Molay, odsouzen za kacířství a čarodějnictví k doživotnímu žaláři. Pokusil se obhájit, prohlásil řád za svatý a svá dřívější přiznání odvolal.

To inkvizitoři ovšem interpretovali jako jeho odpor k pokání. Bratr Humbert potom přinesl bronzový kříž, kde byl zobrazen Ukřižovaný, a nařídil velmistrovi zříci se Krista na kříži. Molay tak proti své vůli učinil. Ještě v ten den byl upálen v Paříži na ostrově Cité na Seině jako zatvrzelý kacíř.

18

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme, pokud vám ještě nebylo 18 let, doporučte naše stránky rodičům.