Tisková zpráva ke skončení insolvenčního řízení

Tisková zpráva ke skončení insolvenčního řízení

Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice (TSČ) oznamuje, že 8. října 2014 bylo pravomocně ukončeno insolvenční řízení zahájené letos 22. září. Krajský soud v Brně následně 26. září vydal usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu.

Insolvenční řízení pravomocně skončeno nestandardním postupem navrhovatele

Čejkovice, 13. října 2014 - Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice (TSČ) oznamuje, že 8. října 2014 bylo pravomocně ukončeno insolvenční řízení zahájené letos 22. září. Krajský soud v Brně následně 26. září vydal usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu. Navrhovatel si usnesení převzal až 8. října a vzdal se práva na odvolání. Tento postup je neobvyklý a vzbuzuje podezření.


Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice je ekonomicky zdravá společnost, svoje závazky plní včas, nejeví žádné znaky úpadku a ročně generuje svým bezmála čtyřem stovkám družstevníků zisk. Toto ostatně potvrzuje svým pravomocným výrokem i soud, když v krátké době ukončil šikanozní insolvenční řízení zahájené na základě smyšlené pohledávky.


Ředitel TSČ Pavel Pastorek považuje jednání údajného věřitele za potvrzení toho, že cílem je na začátku obchodně nejzajímavějšího období v roce prostřednictvím soudu a médií šikanovat jím vedené vinařské družstvo. "Vznesená pohledávka je smyšlená, měla totiž podle tvrzení navrhovatele vzniknout v době, kdy její původní údajný držitel již neexistoval, neboť byl soudem zrušen." Není to poprvé, co Templářské sklepy Čejkovice čelily falešnému nařčení z údajně nezaplacených závazků. Již v roce 2010 byl na vinařské družstvo podán insolvenční návrh, který také soudy zamítly.
Dalším taktickým krokem ze strany šikanujících osob bylo úspěšné vyvolání dojmu, že údajným dodavatelem hroznů je maďarská vinařská společnost. Smyšlená pohledávka byla totiž "přeprodána" maďarské společnosti Corpona Trade. Výsledkem pak byla tvrzení médií, že - například - "Maďaři chtějí po Templářských sklepech miliony" (název článku z idnes.cz, autor: Filip Horáček, 23/9/2014). To ve čtenářích může vyvolávat nepravdivý dojem, že vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice, které je jedním z největších tuzemských zpracovatelů hroznů domácí produkce, své odběratele klame, ačkoliv původ hroznů vždy pravdivě uvádí na etiketách svých vín.


Nelze vyloučit, že vzdání se práva na odvolání ze strany navrhovatele je taktický krok a že ještě během posledního kvartálu, který je pro vinaře díky vinobraní i vánočním a silvestrovským nákupům pro všechny vinaře klíčovým, může být iniciován další pokus o poškozování image firmy Templářské sklepy Čejkovice.

18

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme, pokud vám ještě nebylo 18 let, doporučte naše stránky rodičům.