Hlasujte pro nás v soutěži TOP vinařský cíl na www.topvinarskycil.cz

Templáři – největší vinařská rodina

Templáři – největší vinařská rodina

Nejen původní templáři žili v komunitě, která ctila pevné zásady, a její členové byli hrdí na příslušnost k ní. Lze beze zbytku tvrdit, že i současné Templářské sklepy Čejkovice jsou čestnými následovníky této tradice. Vinařské družstvo nese právem označe

Za úspěchem produktů i samotné značky Templářských sklepů Čejkovice stojí ti, kteří každý den trpělivě, pilně a poctivě hospodaří na svých vinicích a ve vinných sklepech – drobní a menší pěstitelé hroznů.

Vždyť na výrobu jedné „sedmičky“ vína je potřeba zhruba jeden kilogram hroznů, za nímž se skrývá svědomitá a tvrdá práce vinaře. V celkové produkci Templářských sklepů Čejkovice to znamená více než 4 000 tun zpracovaných hroznů ročně.  Na produkci takového objemu vína spolupracuje úctyhodných 396 moravských pěstitelů, kteří každoročně předávají to nejlepší ze svých vinohradů ke zpracování do rukou odborníků z Templářských sklepů.

Spolupráci vinařů v družstvu přibližuje Vlastimil Pospíšil, soukromý vinař z Bošovic a současně člen družstva Templářských sklepů Čejkovice: „V oblasti zemědělství je společný postup a vzájemná kooperace velmi důležitá. Tím, že podporujeme větší projekt, jsou zhodnoceny každodenní mravenčí práce, čas i energie, které vydáváme na malém vinohradu. Kromě zajištěného odbytu se naše víno prodává pod silnou značkou, která reprezentuje stále oceňovanější produkty z kvalitních surovin, a na to jsme opravdu hrdí.“

Ve spojení pěstitelů ve vinařském družstvu lze spatřovat rovněž výrazné ekonomické či sociální aspekty. Stále oblíbenější trend „čistého zemědělství“ naplňuje potřeby současného konzumenta vyhledávat tzv. lokální produkty a podporovat tak vinaře v daném regionu.

Poctivost pěstitelských rodin a pýcha „na to své“ jsou zárukou kvality sklízející četná ocenění. Templářské sklepy Čejkovice mohou nést právem označení NEJVĚTŠÍ VINAŘSKÁ RODINA.

18

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme, pokud vám ještě nebylo 18 let, doporučte naše stránky rodičům.