Přihlášení 0 Kč
Česky
facebook Hledej Menu
Zavřít

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo se sídlem Čejkovice 945, 696 15 Čejkovice, IČO: 45475148, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2275 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
 2. Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení.
 3. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky. Zpracovateli, resp. třetími stranami jsou 
  • Společnosti Toptrans, Nagel, DPD, The Pay (KB a.s.)
  • poskytovatel softwaru webProgress, s.r.o.,
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 4. Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
  • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.